LØVFALDS TUR TIL NAPPEDAM 2012

Efteraar 2012, den såkaldte løvfaldstur, som i år var henlagt til d. 7 oktober 2012.

Vejret var op til denne dag meget regnfuldt, det er jo efterår og løvfald, 

men alligevel tog 3 både afsted.

Optimistisk, men selvfølgelig skulle det nye regntøj afprøves, og dem der havde nyt,

blev ikke våde, ej heller dem der ikke er arbejdsramt, da de tog fra Egå tidligere på dagen.

Yderligere 2 både sluttede trop på dagen.

The Lake 2012

Close look up.

The Members

On the way to Nappedam, The light strange, yes it is daylight

More starnge light

and the last picture from the sailing trip

Mobilos pictures

Tilbage                            This site was last updated 15/10/12 19:45:55